Všeobecné preventivní prohlídky dětí

Vstupní prohlídka novorozence

První prohlídka novorozence, se provádí zpravidla do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení,

Rodiče s sebou lékařskou zprávu o novorozenci z porodnice, dotazník k definici rizika tuberkulózy, zdravotní průkazku

Preventivní prohlídka ve 14 dnech     

Preventivní prohlídka v 6 týdnech věku,

Preventivní prohlídka ve 3 měsících věku

Preventivní prohlídka ve 4 až 5 měsících věku

Preventivní prohlídka v 6 měsících věku

Preventivní prohlídka v 8 měsících věku

Preventivní prohlídka v 10 až 11 měsících věku

Preventivní prohlídka ve 12 měsících věku

Preventivní prohlídka v 18 měsících věku

 

Od třetího roku při každé prohlídce vyšetření moči diagnostickým papírkem – přinést moč

 

Preventivní prohlídka ve 3 letech věku

Preventivní prohlídka v 5 letech věku

Preventivní prohlídka v 7 letech věku

Preventivní prohlídka v 9 letech věku

Preventivní prohlídka v 11 letech věku

Preventivní prohlídka v 13 letech věku

Preventivní prohlídka v 15 letech věku

Preventivní prohlídka v 17 letech věku

Výstupní preventivní prohlídka v 19 letech věku

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí měsíc před dovršením 19 let věku.